Комитет по медицинско образованиеКомитет по медицинско образование
Комитет по медицинско образование
Комитет по медицинско образование

Комитетът по медицинско образование (SCOME - Standing Committee on Medical Education) се занимава с организирането на събития с образователен характер, както и интервюта с лекари относно кариера и специализация. През 2021 комитетът организира поредица от лекции и клинични състезания. През лятото взе участие в организацията на програмата за Националната Академия по Спешна Медицина. По-късно през есента организира първото национално събрание на комитета - SCOME Camp. То се проведе на територията на Медицински Факултет към Софийски Университет и Болница Лозенец.

Временно оглавяващ комитета: Митко Господинов, локален отговорник за мандат 2021/2022