Обяви за специализанти в УМБАЛ „Лозенец” ЕАД


28.11.2023 Вторник
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по гастроентерология“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 св... Повече...

04.10.2023 Сряда
3 свободни места за длъжността „лекар, специализант по хирургия“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 3 св... Повече...

28.07.2023 Петък
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по кардиохирургия“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 сво... Повече...

Обяви за специализанти в УМБАЛ „Софиямед”


02.10.2023 Понеделник
Лекар специализант по Гръдна хирургия

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гръдна хирургия“ &n... Повече...

02.10.2023 Понеделник
Лекар специализант по ортопедия и травматология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: ... Повече...