Обяви за специализанти в УМБАЛ „Лозенец” ЕАД


29.02.2024 Четвъртък
2 свободни места за длъжността лекар, специализант по съдова хирургия

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 2 св... Повече...

28.02.2024 Сряда
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по педиатрия“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 св... Повече...

28.02.2024 Сряда
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по очни болести“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 св... Повече...

Обяви за специализанти в УМБАЛ „Софиямед”


26.02.2024 Понеделник
Лекар специализант по Гастроентерология – пет свободни места

О Б Я В А       На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:   „Лекар специализант по Г... Повече...

12.12.2023 Вторник
Лекар специализант по ортопедия и травматология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: ... Повече...