Обяви за специализанти в УМБАЛ „Лозенец” ЕАД


13.05.2024 Понеделник
4 свободни места за длъжността „лекар, специализант по кардиология“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 4 св... Повече...

29.03.2024 Петък
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по гастроентерология

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 1 св... Повече...

06.05.2024 Понеделник
3 свободни места за длъжността „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 3 св... Повече...

19.04.2024 Петък
2 свободни места за длъжността лекар, специализант по съдова хирургия

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД О Б Я В Я В А 2 св... Повече...

Обяви за специализанти в УМБАЛ „Софиямед”


03.04.2024 Сряда
Лекари специализанти по гастроентерология

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:     ... Повече...

04.03.2024 Понеделник
Лекар специализант по неврохирургия

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:     ... Повече...

26.02.2024 Понеделник
Лекар специализант по Гастроентерология – пет свободни места

О Б Я В А       На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:   „Лекар специализант по Г... Повече...

12.12.2023 Вторник
Лекар специализант по ортопедия и травматология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: ... Повече...