АСМБ – Софийски университет


Кои сме ние?

Ние сме млада организация от 2010г., ситуирана в Медицински Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и сме част от националната Асоциация на Студентите по Медицина в България. Членовете ни са бъдещи лекари, обединени около идеята за ефективно здравеопазване, превенция и промоция на здравето сред обществото.

Структура:

Организацията е съставена от три структури – управителен съвет, контролен съвет и комитети.
Управителен съвет е изграден от:

 • Председател
 • Заместник-председател
 • Административно-финансов отговорник
 • Отговорник връзки с обществеността
 • Отговорници по комитети:
     – Обществено здраве
     – Репродуктивно здраве
     – Човешки права и мир
     – Медицинско образование
     – Научен обмен
     – Професионален обмен

В каква насока работим и защо?

Нашата дейност има предимно пет направления:

 • Развиване на знанията и уменията на студентите по медицина
 • Развиване на личностните умения на студентите по медицина като лидерство, организационни умения, креативност и решаване на проблеми
 • Обогатяване на култура на студентите по медицина по отношение на социалнозначими теми
 • Добиване на международен опит чрез обмени в болници и научни лаборатории по цял свят
 • Подобряване на общественото здраве

Работата на Aсоциацията иска да отговори на неоходимостите на младите студенти по медицина относно медицинското образование – повишаване на качеството и разширяването на тематиката на обучението. Целим да организираме практични образователни събития, които да комплементират формалната обучителна програма. Две от най-значимите такива събития са Националната Академия по Спешна Медицина и Националната Академия по Хирургия.

В здравна насоченост сме ръководени от нуждата за здравна профилактика и здравна промоция. Осъществяваме съвкупност от медицински и немедицински мероприятия за постигане на по-добро здраве и качество на живот. Средоточаваме вниманието на обществото върху рискови фактори, нуждата от профилактика и превенция на заболяванията с цел намаляване на здравни последици и влошаване качеството на живот.

Как?

Практика

Различните кампании и проекти, които организираме, имат директен ефект върху обществото и участниците в тях. Освен това, те имат и индиректен ефект върху самите организатори – развиват личностни качества като организационни умения и лидерство. Като благодарност за всички участници и организатори АСМБ присъжда награда точки за обмен, чрез които желаещите за обмен се конкурират за класиране в желаната от тях държава. АСМБ ежегодишно сключва договори с държави от цял свят за научен и професионален обмен – стаж в съответно лаборатория или болница. Чрез тези обмени се обогатява опита, възнаграждава се труда и се създава позитивна обратна връзка, която да мотивира активността на студентите.

Здравни кампании, програми и инициативи.

Нашите кампании се осъществяват в различен период от време, най-често в един ден и разнообразна повтаряемост в определената програма или инициатива. Кампаниите целят да достигнат пряко до студентите по медицина или генералното общество, като по този начин осъществяват целите на дадена програма. Кампаниите се групират в три групи:

 • Информационна – целящи да осведомят обществото по определена здравна тема
 • Обучителна – сдобиване със знания и умения в дадена медицинска сфера или специалност
 • Превенция – предлагаща медицинска грижа на мястото на осъществяване на кампанията като мерене на кръвна захар или кръвно налягане, осигуряването на безплатно медицинско внимание при определен специалист и други

Международни и национални научни конференции.

Живеейки във век на развита комуникация, студентите по медицина могат да обменят опит и знания по най-различни начини. Един от най-вълнуващите е чрез участието в Международни и Национални научни конференции с различна тематичност. Подобни младежки събития изграждат контакти между бъдещите колеги. Една от основните цели е да се даде сцена за академична изява чрез представянето на собствен научен труд или коопериран в научен екип.

Следете страницата за всички предстоящи кампании, организирани от АСМБ – Софийски Университет и не се колебайте да се включите в тях.

Асоциацията на Студентите по Медицина в България е част от Международната Федерация на Асоциациите на Студентите по Медицина (IFMSA).

  

КОНТАКТИ: 

E-mail адрес: asmbsu@gmail.com
Председател: president.asmbsu@gmail.com
Заместник-председател: vp.asmbsu@gmail.com
Връзки с обществеността: pr.asmbsu@gmail.com
Секретар: treasurer.asmbsu@gmail.com

SCORA: lora.asmbsu@gmail.com
SCOPE: leo.asmbsu@gmail.com
SCOPH: lpo.asmbsu@gmail.com
SCORP: lorp.asmbsu@gmail.com
SCOME: lome.asmbsu@gmail.com
SCORE: lore.asmbsu@gmail.com

 Сайт: www.asmb.lozenetz-hospital.bg
 E-mail адрес: asmbsu@gmail.com
 Facebook: https://www.facebook.com/AMSB.SU
 Instagram: @asmb_su
 IFMSA: https://ifmsa.org/