Комитет по обществено здравеКомитет по обществено здраве
Комитет по обществено здраве
Комитет по обществено здраве

Комитетът по обществено здраве (SCOPH - Standing Committee on Public Health) се занимава с организирането на кампании с информативна и профилактична цел, чрез които се повишава запознатостта на обществото със социалнозначими медицински казуси. Организира кампании свързани с профилактика и диагностика на състояния като диабет, високо кръвно налягане, ендометриоза, както и здравните и психически аспекти на лекарската професия.

Локален отговорник на комитет за мандат 2022/2023: Калина Еневa