Комитет по репродуктивно здраве


Комитетът по сексуални и репродуктивни права и здраве, включитено ХИВ и СПИН (SCORA - Standing Committe on Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS) организира различни проекти и кампании, които засягат теми свързани с репродуктивното здраве, ин-витро оплождането, половата дискриминация, венерически заболявания и патогени като човешки имунодефицитен вирус, човешки папилома вирус и други. 

Временно оглавяващ комитета: Йоанна Стефанова, локален отговорник за мандат 2021/2022.

Комитетът си търси нов локален отговорник за новия мандат 2022/2023. Стани член на АСМБ - Софийски Университет и изпрати своята кандидатура за локален отговорник на asmbsu@gmail.com , включваща мотивационно писмо, визия за развитие на комитета и уверение от университета. За повече информация относно дейностите на комитета можете да се свържете с временно изпълняващия локален отговорник.