Комитет по човешки права и мир


Комитетът по човешки права и мир (SCORP - Standing Committee on Human Rights and Peace) се стреми да мотивира студентите по медицина да промотират човешките права и да разпознават дискриминацията както в лекарската професия, така и в самата Асоциация. Като бъдещи лекари това са есенциални човешки качества, които са също толкова важни, колкото теоретичните и практични медицински умения. Комитетът организира разнообразни проекти и събития, които целят да допринесат за равноправието и мира в обществото.

Временно отглавяващ комитета: Мирела Ковачевва, локален отговорник за мандат 2021/2022.

Комитетът си търси нов локален отговорник за новия мандат 2022/2023. Стани член на АСМБ - Софийски Университет и изпрати своята кандидатура за локален отговорник на asmbsu@gmail.com , включваща мотивационно писмо, визия за развитие на комитета и уверение от университета. За повече информация относно дейностите на комитета можете да се свържете с временно изпълняващия локален отговорник.