Председателски комитет


Председателският комитет се състои от председател, вице-председател, секретар и връзки с обществеността. Ролята му е да ръководи и регулира функциите на Асоциацията и нейните комитети.
Председателски комитет през годините е оглавявал големи кампании като Национална Академия по Спешна Медицина и Национална Академия по Хирургия.

Мандат 2022/2023:

Председател: Митко Господинов
Email: president.asmbsu@gmail.com

Вице-председател: Марина Станева
Email: vp.asmbsu@gmail.com

Секретар: Нора Гиргинова
Email: secretary.asmbsu@gmail.com

Отговорник връзки с обществеността: Кристен Францова
Email: pr.asmbsu@gmail.com