БНР: От днес започва Национална студентска академия по хирургия с над 140 студенти от цялата страна

От 16 до 18 декември в УМБАЛ „Лозенец“ ще се проведе ХІ-та Национална студентска академия по хирургия, съобщават от болницата.

Проявата се организира от болница „Лозенец“, Медицински факултет - СУ "Климент Охридски" и АСМБ-СУ .

Заявилите участие в традиционното тридневно обучение студенти са около 140. Те са от всички курсове на  медицинските факултети у нас, както в столицата (СУ „Св. Климент Охридски, Медицински университет), така и от медицинските университети в Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен и Бургас.

Обучението включва лекционна и практическа част, като най-вече се акцентира на практическите модули, които ще наблегнат на основните хирургически умения и оперативни техники, демонстрирани върху животински модели (рeзeкция и анастомози на черва, чернодробна хирургия, съдова и сърдечно-съдова хирургия, клапно протезиране). Предстои и демонстриране на симулационни модули на лапароскопска хирургия.

Основни лектори ще бъдат доц. д-р Радосвет Горнев, основател на Академията, ръководител на Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“, доц. д-р Дорина Асенова, декан на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ д-р Ваня Митова, началник на Отделението по обща хирургия, както и други водещи хирурзи в болница „Лозенец“.