Обучителен курс „Всеки може да спаси живот“ се организира в УМБАЛ „Лозенец“.

Екип реаниматори ще обучава  студенти по медицина от София и Плевен да оказват първа помощ

Практическият курс, организиран в лечебното заведение,  е по инициатива на Асоциацията на студентите по медицина в България - СУ  и е във връзка с отбелязването на Световния ден за рестарт на сърцето – 16 октомври.

Кампанията, с участието на   представители на АСМБ от столицата и Плевен, ще  протече в рамките на два дни. На 14 октомври от 15.00 ч.  в аулата на лечебното заведение започва практическата част на курса. Висококвалифицираният преподавателският екип, ръководен от д-р Ясен Мутафов, началник на Отделението по интензивно лечение, в състав: д-р Жулиен Димитров, д-р Евелина Стоянова и д-р Камелия Джонова, ще обучава студентите за действие в реална ситуация, която  налага оказване на първа помощ на пострадал чрез кардио-пулмонална ресусцитация (сърдечен масаж).

На 16 октомври от 12.00 ч. в РИНГ МОЛ – София, ниво 1, вече обучените  студенти ще демонстрират пред посетители на търговския център как се оказва първа помощ. Целта на демонстрацията е студентите-медици да убедят хората с различна възраст и професия  колко важно е да се помогне на пострадал чрез правилния метод за извършване на сърдечен масаж. Младежите ще раздават на посетителите и специално изготвената за повода листовка „Всеки може да спаси живот“, съдържаща алгоритъм на действие в случай на ситуация с пострадал, който се нуждае от оказване на  първа помощ.