От 16 до 18 декември в УМБАЛ „Лозенец“ ще се проведе ХІ-та Национална студентска академия по хирургия

Проявата се организира от болница „Лозенец“ за пореден път като очакванията са тази година участниците да са най-многобройни - заявилите участие в традиционното тридневно обучение студенти са около 140. Те са от всички курсове на  медицинските факултети у нас, както в столицата (Медицински университет, СУ „Св. Климент Охридски), така и от медицинските университети в Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен и Бургас.

Обучението включва лекционна и практическа част, като най-вече се акцентира на практическите модули, които ще наблегнат на основните хирургически умения и оперативни техники, демонстрирани върху животински модели (рeзeкция и анастомози на черва, чернодробна хирургия, съдова и сърдечно-съдова хирургия, клапно протезиране). Предстои и демонстриране на симулационни модули на лапароскопска хирургия.

Основни лектори ще бъдат знаковите ни специалисти доц. д-р Радосвет Горнев, основател на Академията, ръководител на Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“, доц. д-р Дорина Асенова, декан на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ д-р Ваня Митова, началник на Отделението по обща хирургия, както и други водещи хирурзи в болница „Лозенец“.

Националната студентска академия по хирургия е място и за социални контакти – тя е началото на много приятелства, продължили през годините   - едни от участници в първите нейни издания вече са водещи специалисти в различни хирургични клиники – д-р Ваня Митова, д-р Бистра Петрова (съдов хирург), д-р Стефан Овнарски (неврохирург), д-р Панчо Панчев (уролог), д-р Димитър Михайлов (сърдечен хирург) и др.