Комитет по професионален и научен обмен
Двата комитета по професионален и научен обмен работят ръка за ръка при осъществяването на обмените между български и чуждестранни студенти. Тези уникални обмени се случват предимно през летните месеци и дават възможност на български студент да отиде на стаж в чуждестранна лаборатория или клиника. За всеки обменник от Софийски Университет, който отиде на обмен, идва обменник на негово място тук. По този начин се развива международната академична студентска общност, обогатява се културата на студентите и се развиват полезни контакти с научната сфера.

Комитетът по професионален обмен (SCOPE - Standing Committee on Professional Exchange) се занимава с организирането на обмени в чуждестранна клиника. Българските студенти след втори курс имат възможността да кандидатстват за едномесечен обмен в чуждестранна клиника.

Комитетът по научен обмен (SCORE - Standing Committee on Research Exchange) се занимава с организирането на научните обмени в страни от цял свят. Българските студенти след първи курс имат възможността да кандидатстват за едномесечен обмен в чуждестранна лаборатория.

Всяка година се сключват нови договори за обмен, които имат трайност една година. При кандидатстването за обмен всеки български студент избира пет желани дестинации, а след това се класира за някоя от тях на базата на своя принос към Асоциацията и посещение на организирани от нея събития. Под внимание се взима успехът от университета, сертификати по чужди езици и участието в национални и международни научни конференции.

След обмена студентите споделят своя опит с бъдещите обменници на информационни кампании. Всеки завърнал се обменник може да презентира своето преживяване и да даде съвети на бъдещите заминаващи.

През летният сезон най-вече, когато има най-много пристигащи чуждестранни обменници, комитетът назначава български студенти, които им помагат с ориентирането и интеграцията в обществото и града, болницата или лабораторията.

Локален отговорник по професионален обмен за пристигащи - Селин Гошкелова

Локален отговорник по професионален обмен за заминаващи - Александра Пиркова

Локален отговорник по научен обмен - Сара Бусари