Контролен съвет
Контролният съвет следи за документална изрядност и регулира дейностите на Асоциятата така, че да са в съответствие с нейния устав.

Председател на контролен съвет - Трифон Трифонов

Вице-председател на контролен съвет - Аксиния Миланова

Членове:
Десислава Господинова
Мира Иванова